Innmeldingsskjema


* viser påkrevet informasjon.

FORESATT

Etternavn *

For- og mellomnavn *

Adresse *

Postnr- og sted *

Epost *

Telefonnummer *

INFORMASJON OM SPEIDEREN

Etternavn *

For- og mellomnavn *

Fødselsdato (DD.MM.AAAA) *

Klasse på skolen *

Egenerklæring om helse *

Det er ingen spesielle forhold vi ønsker å informere om vedrørende vårt barns helse, relatert til deltagelse i speideren.Vi ønsker å bli kontaktet av enhetsleder for å gi nærmere opplysninger direkte.Følgende opplysninger syns vi dere bør vite om (fyll ut under):

Helseopplysninger

Publisering av bilder *

Det legges ofte ut bilder fra turer og arrangementer. Vi legger aldri ut bilder som viser nakne kropper, men trenger likevel bekreftelse på at bilder er OK. Med unntak av lederpresentasjoner vil personer aldri identifiseres med etternavn.

Det er OK å legge ut bilder av vårt barn på nettsidene www.1sola.net og øvrige publikasjoner fra 1.Sola.Jeg ønsker ikke at bilder av mitt barn brukes.

Kan du tenke deg å bli med som leder eller voksen hjelper? *

Vi har stadig behov for flere ledere. Man trenger ikke mye "speiderkunnskap", men litt interesse for friluftsliv hjelper :) Opplæring vil bli gitt. Ved venteliste vil barn med foresatte som vil være ledere / voksenhjelper bli prioritert.

Ja, jeg kan tenke meg å være med som leder.Ja, jeg kan tenke meg å være med som voksen hjelper.Nei, dessverre.

Nevenyttig?

Hvis foresatte har spesiell kompetanse som kan være nyttig for Solaspeiderne, og som vi kan benytte oss av, er det fint om dere fyller det ut under. Dette kan være f.eks. snekker, rørlegger, elektriker, skogeier osv.

Andre opplysninger