Velkommen til 1. Sola speidergruppe

 
 

Facebook


Vi har gått over til Facebook som medium der vi legger ut turrapporter og løpende informasjon.

Gruppesidene er åpne, men noen enheter har også egne lukkede sider for informasjon som kun gjelder enheten.

Be om tilgang dersom du ikke har fått invitasjon.

Etterhvert vil alle meldinger bli sendt ut på Facebook. Grunnen til det er at det er mye arbeid å vedlikeholde e-post og sms lister.

Noen har valgt å ikke ha Facebook-konto. Vi ber likevel om at man oppretter en (inaktiv) konto for å kunne følge med på gruppens kommunikasjon.